صنایع غذایی صالحی پیمان
تماس با صنایع غذایی صالحی پیمان گالری محصولات صالحی پیمان محصولات صالحی پیمان سخن مدیر عامل: محمد علی صالحی پیمان تاریخچه صنایع غذایی صالحی پیمان صفحه اصلی
آدرس کارخانه صنایع غذایی صالحی پیمان: همدان، شهرستان بهار، گنج تپه
تماس با صنایع غذایی صالحی پیمان

صنایع غذایی صالحی پیمان
کارخانه: همدان، شهرستان بهار، گنج تپه، صنایع غذایی صالحی پیمان، تلفن: 34555121-081  - با مدیریت: محمد علی صالحی پیمان
کلیه حقوق این سایت برای صنایع غذایی صالحی پیمان محفوظ است