تماس با ما

صنایع غذایی صالحی پیمان

- کارخانه: همدان، شهرستان بهار، گنج تپه، صنایع غذایی صالحی پیمان - پست الکترونیک : info@salehifood.com - تلفن تماس: 081-34555444
09188125955