زیتون شور خمیری صالحی پیمان  
ترشی بندری صالحی پیمان   ترشی سالادی صالحی پیمان
  شور مخلوط صالحی پیمان  

کلیه حقوق این سایت برای صنایع غذایی صالحی پیمان محفوظ است